Pod týmto pojmom sa skrýva najmä udržiavanie čistoty a poriadku v hosťovských izbách a s ním súvisiace činnosti a pracovné prostriedky (čistiace prostriedky, práčovňa, posteľná bielizeň, uteráky). Názov housekeeping sa udomácnil aj u nás. V jazyku hotelierov označuje časť ubytovacieho úseku. Často sa používa len skratka HK.

V dnešnej dobe sa housekeeping čoraz viac využíva, okrem hotelierstva a ubytovacích zaradení, aj pri uľahčení chodu obyčajnej rodiny. Jedná sa najmä o časové odľahčenie rodičov, prípadne starších detí. Housekeeping v nekomerčnom sektore zastrešuje bežné domáce práce, na ktoré v dnešnej uponáhľanej dobe ľudia často hľadajú náhradu. Domáce práce sú súčasťou života domácnosti a sú zvyčajne vo vzťahu k plneniu konkrétnych úloh. Príklady domácich prác sú: upratovanie, umývanie riadu, vynášanie odpadkov atď.