Uvedomujeme si,

aký dôležitý je imidž firmy v nadväznosti na čistotu a stav vonkajších plôch najmä pri zákazníckych návštevách. V rámci komplexnosti ponúkaných služieb poskytujeme celoročnú starostlivosť o vonkajšie plochy našich zákazníkov. Staráme sa o spevnené plochy aj zeleň a profesionálnym a odborným prístupom zabezpečujeme nie len ich údržbu, ale aj ich zveľaďovanie.

K údržbe zelene poskytujeme aj základné úpravy terénu, sadové a záhradkárske služby, ako aj dodávku všetkých potrieb a materiálov pre výkon služby.

Údržba spevnených plôch

Starostlivosť o spevnené plochy pre nás znamená zabezpečiť, aby boli chodníky, parkoviská a cestné komunikácie čisté a bezpečné.

Na tento účel pre zákazníkov vykonávame tieto služby:
– Zametanie spevnených plôch strojovo
– Ručné čistenie a zber hrubej nečistoty
– Postreky proti burinám a nežiaducim rastlinám
– Drobné opravy spevnených plôch

Údržba zelene

Naši pracovníci sa pri výkone služieb údržby zelene zameriavajú na údržbu trávnikov a rastlín. Najdôležitejším parametrom pri údržbe trávnikov je jarné vyhrabanie suchej trávy, prevzdušnenie a pravidelné kosenie s vhodným typom zariadenia. Starostlivosť o rastliny zahŕňa všetko, čo rastie nad úrovňou trávnika: kvety, kry, stromy, rôzne skalky a záhradné záhony. K týmto rastlinám je potrebné
pristupovať s odbornou starostlivosťou, v čom sú naši pracovníci experti a to oceňujú aj naši zákazníci.

Rozsah služieb:
– Zber odpadu
– Kosenie trávnikov (so zberom pokosenej trávy/mulčovaním)
– Prevzdušnenie trávnatých plôch
– Hnojenie zelene
– Jarný a letný strih drevín
– Vyhrabanie suchej trávy
– Polievanie/starostlivosť o zavlažovacie systémy